Skip to main content

fremme helse, samt forebygge og behandle ulike plager

Vårt tlf nummer er: 92 46 24 66

Vi kan tilby:

Hva er mensendieck?

Mensendieck-metoden er en aktiv behandlingsform, basert på et samarbeid mellom terapeut og klient. Muskel-/skjelett systemet skal påvirkes med et FELLES MÅL; bedre kroppsforståelsen og bidra til ivaretakelse av egen helse i det daglige, gjennom arbeid, trening og fritid.

Treningsgrupper

Gruppen tilpasses etter etterspørsel og behov.
Treningsgruppene har 10-15 deltakere.
Hver enkelt deltaker blir meget godt ivaretatt.

Bedriftstilbud

Ta vare på de ansatte!

Sykemeldninger koster flere tusen kroner pr dag i gjennomsnitt (NHO 2003).

Vi kan skreddersy et eget opplegg tilpasset den enkelte bedrift.