Skip to main content

fremme helse, samt forebygge og behandle ulike plager

Bedriftstilbud

Ta vare på de ansatte!

På de aller fleste arbeidsplasser finnes det personer med en eller annen form for belasningslidelse. Eks. vond rygg, hodepine og smerter i nakke, skulder og arm. Dette kan føre til mindre effektivitet og videre til sykefravær.

Bedrifter kan få hjelp...

Med de erfaringer våre fysioterapeuter har opparbeidet seg med mange kontoransattes problemer, som blant annet muskel-/skjelettbelastninger, ser vi at behovet for raske tiltak er nødvendig for å forhindre en mer omfattende og langvarig plage med medfølgende sykefravær.

Viktigheten av å ha en fagperson å kommunisere med, og muligheten til rask behandling er ofte avgjørende for å forhindre vedvarende plager.

Opp gjennom årene har vi vekslet mellom å tilby fysioterapitjenester på arbeidsplassen, og å tilby fysikalsk behandling/trening i vårt institutt.

Noe av det vi kan tilby i bedriften er:

 • ergonomisk gjennomgang av kontorplassen inklusiv en kroppsholdningsundersøkelse
 • gruppetrening
 • energitrim/pausegym
 • klassisk massasje
 • treningsveiledning

Da det kan være vanskelig å velge mellom flere aktører ønsker vi å tilby en gratis ergonomisk gjennomgang (arbeidsplassvurdering) av en av deres ansatte. Gjennomgangen tar ca 60 min og inneholder:

 • en kort samtale
 • kroppsholdningsundersøkelse
 • gjennomgang kontorplass
 • ved behov forslag til korrigering
 • tips i forhold til bruk av kroppen på jobb/fritid/trening
 • treningstips

På den måten kan dere umiddelbart evaluere noen av fysioterapitjenestene vi kan tilby deres ansatte. Samtidig kan det være lettere å finne ut hva det er behov for av fysioterapitjenester. Referanser Vi har opp gjennom årene levert ulike fysioterapitjenester i mange bedrifter i Oslo. Nedenfor er noen av de siste listet opp:

 • Folketrygdfondet

 • Oslo Rådhus

 • Miljømerking

 • Den amerikanske ambassaden i Oslo

 • Bergesen

 • Gullik Gulliksen AS Landskapsarkitekter

 • Wang Toppidrett


Ta gjerne kontakt for referanser eller ønske om et uforpliktende møte!