Skip to main content

fremme helse, samt forebygge og behandle ulike plager

Hva er mensendieck?

Mensendieck-systement er utviklet tidlig på 1900-tallet av Dr. Bess Mensendieck. Hun var utdannet skulptør, men med sine mange spørsmål og søken etter metoder for å påvirke menneskekroppen ble hun utdannet som en av verdens første kvinnelige leger. Hennes tanke var helhet og delfunksjon. Hennes verktøy var analyse og observasjon. Målet var kroppsforståelse.

Mensendieck-metoden er en aktiv behandlingsform, basert på et samarbeid mellom terapeut og klient. Muskel-/skjelett systemet skal påvirkes med et FELLES MÅL; bedre kroppsforståelsen og bidra til ivaretakelse av egen helse i det daglige, gjennom arbeid, trening og fritid.

For mer informasjon ring 92 46 24 66