Skip to main content

fremme helse, samt forebygge og behandle ulike plager

RED CORD trening

Et konsept for aktiv behandling og trening ved lidelser i muskel- skjelettapparatet RED CORD konseptet består av et diagnostiserings-og behandlingssystem. I diagnostiseringssystemet testes muskelens tåleevne ved progressive belastninger. I behandlingssystemet finnes elementer som avspenning, avlastning, økning av bevegelsesutslag, traksjon, trening av global og lokal/stabiliserende muskulatur, sansemotorisk trening, utholdenhet og kondisjon.

Apparatet (RED CORD) som brukes er et opphengsystem i taket med 2 røde tau som kan justeres på en enkel måte. På tauene kan det festes slynger av forskjellige slag hvor hensikten er å finne den rette belastning eller avlastning for den tiltenkte øvelse/bevegelse.

Vi bruker ofte Red Cord- apparatet i vår behandling sammen med annen tilnærming av våre klienter. Apparatet kan også kjøpes til hjemmebruk og egentrening. Det geniale med apparatet er at det kan brukes av stort sett alle; barn, slagpasienter eller andre nevrologiske lidelser, belastningslidelser, forebyggende trening og idrettsutøvere på alle nivåer. Treningen foregår uten smerter.

For mer informasjon ring 92 46 24 66